Javne nabavke

Redni brNazivBr javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje dokumentacije
1Smeštaj na bazi punih pansiona za kamp perspektivnih sportista na Fruškoj GoriJHMB 2/2013-215
26.09.2013
2Smeštaj na bazi punih pansiona za kamp perspektivnih sportista na Fruškoj GoriJHMB2/2013-21510.10.2013