РЕГИСТРОВАНИ КЛУБОВИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 2017.

КЛУБОВИ САВЕЗА БЕОГРАДА

 Назив клубаАдреса Матични број

1

"Бањица"

Црнотравска бр. 136, Бањица-Београд17788388

3

"Канарево брдо"

Канарево брдо бр. 5-7, Београд17206320

4

"Ласта"

XI Крајишке дивизије бр. 74 а, Лабудово брдо-Београд17240455

5

„Младост“

Гандијева бр. 17,
Нови Београд
17404482

6

„Наша крила“

Гандијева бр. 31 а
Нови Београд
28777752

7

„Нови Београд“

Др. И. Рибара бр. 91 а, Нови Београд17134973

8

„Козара“

Др. И. Рибара 91 а Нови Београд06971784

9

„Пријатељ“

Народних хероја
бр. 63, Нови Београд
17175734

10

„Смедерево“

Горанска бб, Смедерево17469452

БОЋАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Р. бројНазивАдресаМатични број

1

БК „ФРУШКА ГОРА“ - ЕРДЕВИК

Фрушкогорска 3
Ердевик
08725268

2

БК „ДАЛМАТИНАЦ“ - РУМА

Tицанова бб. Рума08170967

3

БК „ШИМАНОВЦИ“ – ШИМАНОВЦИ

Михаљевачка 1
Шимановци
08700184

4

БК „СИРИГ“ - СИРИГ

Петра Кочића бб.
Сириг
08877327

5

ПК „БЕШКА“-БЕШКА

Кнеза Милоша 7
Бешка
08800134

САВЕЗИ

Р. бројНазивМатични број

1

БС СРБИЈЕ

07517246

2

БС БЕОГРАДА

17348850

3

БС ВОЈВОДИНЕ

08781419

4

БС ЗЕМУН

17605046

5

БС СОМБОР

08907897

5

БС НОВИ САД

28709021

КЛУБОВИ САВЕЗА ЗЕМУНА

 Назив клубаАдресаМатични број

1

„АЛТИНА“

Војни пут блок 2 бб.
Алтина, Земун
28799411

2

„ДИНАРА“

Железничка бр. бб
Земун
07456000

3

„МЕАНДР“

Бачка бр. 19 а, Земун17179047

4

„ЗЕЛЕ“

Војни пут блок 2 бб. Алтина, Земун17196014

5

„ЗЕМУН“

Добановачки пут 3 део бр. 33/д Алтина, Земун17140116

БОЋАРСКИ САВЕЗ СОМБОРА

Р. бројНазивАдресаМатични број

1

БК „РИЂИЦА“ - РИЂИЦА

Добровољачка бб.
Риђица
08904561

2

БК „СОМБОР“ - СОМБОР

Зорана Гомирца бб. Сомбор08741468

3

БК „ФОКС“ - КЉАЈИЋЕВО

Стапарски пут бб
Кљајићево
08888388

4

БК „СТАНИШИЋ“ - СТАНИШИЋ

Ослобођења бб
Станишић
08889848

4

БК „РАВАНГРАД“ - СОМБОР

Стапарски пут бб.
Сомбор
08902178

БОЋАРСКИ САВЕЗ НОВОГ САДА

 Назив клубаАдреса Матични број

1

"БК „Војводина“"

Краља Петра првог бб.
Ветерник, Нови Сад
08780447

2

"БК „Крајина“"

Краља Петра првог бб.
Ветерник, Нови Сад
28802099

3

БК „Дука долар“

Ђорђа Никшића 15
Нови Сад
28782772