РЕГИСТРОВАНИ КЛУБОВИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 2017.

КЛУБОВИ САВЕЗА БЕОГРАДА

 Назив клубаАдреса Број рег.такм. у 2017.Бр. рег.сп. рад.

1

"БАЊИЦА"

Црнотравска бр. 136, Бањица-Београд81

2

"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"

Љутице Богдана бр.1а
Звездара, Београд
121

3

"КАНАРЕВО БРДО"

Канарево брдо бр. 5-7, Београд161

4

"ЛАСТА"

XI Крајишке дивизије бр. 74 а, Лабудово брдо-Београд131

5

„МЛАДОСТ“

Гандијева бр. 17,
Нови Београд
261

6

„НАША КРИЛА“

Гандијева бр. 31 а
Нови Београд
102

7

„НОВИ БЕОГРАД“

Др. И. Рибара бр. 91 а, Нови Београд152

8

„КОЗАРА“

Др. И. Рибара 91 а Нови Београд182

9

„ПРИЈАТЕЉ“

Народних хероја
бр. 63, Нови Београд
131

10

„СМЕДЕРЕВО“

Горанска бб, Смедерево131

БОЋАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Р. бројНазив

1

БК „ФРУШКА ГОРА“ - ЕРДЕВИК

2

БК „ДАЛМАТИНАЦ“ - РУМА

3

БК „ДУКА ДОЛАР“ - НОВИ САД

4

БК „КРАЈИНА“ - НОВИ САД

5

БК „ШИМАНОВЦИ“ – ШИМАНОВЦИ

6

БК „СИРИГ“ - СИРИГ

7

БК „ВОЈВОДИНА“ - НОВИ САД

8

ПК „БЕШКА“-БЕШКА

САВЕЗИ

Р. бројНазив

1

БС СРБИЈЕ

2

БС БЕОГРАДА

3

БС ВОЈВОДИНЕ

4

БС ЗЕМУН

5

БС СОМБОР

КЛУБОВИ САВЕЗА ЗЕМУНА

 Назив клубаАдресаБр. рег. такм. у 2017.Бр. рег. сп. рад. у 2017

1

„АЛТИНА“

Сервантесова бр. 8
Алтина -Земун
202

2

„ДИНАРА“

Железничка бр. бб
Земун
161

3

„МЕАНДР“

Бачка бр. 19 а, Земун171

4

„ЗЕЛЕ“

Угриновачка бр. 212, Земун161

5

„ЗЕМУН“

Добановачки пут бр. 91/м, Алтина - Земун171

БОЋАРСКИ САВЕЗ СОМБОРА

Р. бројНазив

1

БК „РИЂИЦА“ - РИЂИЦА

2

БК „СОМБОР“ - СОМБОР

3

БК „ФОКС“ - КЉАЈИЋЕВО

4

БК „СТАНИШИЋ“ - СТАНИШИЋ