РЕГИСТРОВАНИ КЛУБОВИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА 2016.

Прва лига Србије

Р. бројНазив

1

БК "Козара"

2

БК "Нови Београд"

3

БК "Канарево Брдо"

4

БК "Ласта"

5

БК "Сомбор" Сомбор

6

БК "Сириг" Сириг

7

БК "Војводина" Ветерник Нови Сад

8

БК "Зеле" Земун

Друга лига - Југ

Р. бројНазив

1

БК "Алтина" Земун

2

БК "Динара" Земун

3

БК "Меандр" Земун

4

БК "Младост" Нови Београд

5

БК "Земун" Земун

6

БК "Пријатељ" Нови Београд

7

БК "Смедерево" Смедерево

Друга лига - Север

Р. бројНазив

1

БК "Станишић" Станишић

2

БК "Фокс" Кљајићево

3

БК "Крајина" Нови Сад

4

БК "Фрушка Гора" Ердевик

5

БК "Шимановци" Шимановци

Трећа - Војвођанска Лига

Р. бројНазив

1

БК "Геденка" Србобран

2

БК "Риђица" Риђица

3

БК "Спартак" Суботица

4

БК "Дукла долар" Нови Сад

5

БК "Далматинац" Рума

РЕГИСТРОВАНИ КЛУБОВИ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

Београд

Р. бројНазив

1

БК "Наша Крила" Нови Београд

2

БК "Бањица" Београд

3

БК "Црвена Звезда" Београд

Војводина

Р. бројНазив

1

БК "Бешка" Бешка