Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID – 19 на територији града Београда која се примењује и на систем спорта

Одлука о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID – 19 на територији града Београда која се примењује и на систем спорта