Освајачи медаља

R/br.
МедаљеВрста такмичењаМесто такмичењаГодинаДисциплинаОсвајачи медаље
1СРЕБРОСП ЗА СЕНИОРЕТОРИНО/ИТАЛИЈА2005.КРУГЂУРОВИЋ БОГДАН (СРБИЈА И ЦРНА ГОРА)
2БРОНЗАСП ЗА СЕНИОРЕГРУДЕ/БИХ2007.КРУГЈАНКОВИЋ МИЛАН
3БРОНЗАСПО до 23 год.ЗАГРЕБ /ХРАТСКА2008.КРУГДИМИТРИЈЕВИЋ БОГДАН
4СРЕБРОСП ЗА СЕНИОРЕМАКОН/ФРАНЦУСКА2009.КРУГЈАНКОВИЋ МИЛАН
5БРОНЗАСП ЗА СЕНИОРЕМАКОН/ФРАНЦУСКА2009.ПОЈЕДИНАЦРАИЧ СРЂО
6СРЕБРОСПО до 23 год.НИЦА/ФРАНЦУСКА2009.ПРЕЦИЗНОШАРАЦ УРОШ
7БРОНЗАСПО до 23 год.НИЦА/ФРАНЦУСКА2009.ШТАФЕТАШАРАЦ УРОШ / ЈОНЏА УРОШ
8СРЕБРОЕП ЗА СЕНИОРЕТИВАТ/ЦРНА ГОРА2010.КРУГМИЛАКОВИЋ МИЛОШ
9СРЕБРОЕП ОМЛАДИНСКОСТ. ВУЛБАС/ФРАНЦУСКА2011.ПРЕЦИЗНОБУТОРАЦ СРЂАН
10БРОНЗАМТ ПЕТОБОЈГРУДЕ/БИХ2011.ЕКИПНОРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
11БРОНЗАЕП ЗА СЕНИОРЕПАЗИН/ХРАНЦУСКА2012.ПОЈЕДИНАЦШАРАЦ УРОШ
12БРОНЗАСП ОМЛАДИНСКОЕЈБЕНС/ФРАНЦУСКА2012.ПАРБУТОРАЦ СРЂАН/ ОПАЧИЋ МИЉАН
13БРОНЗАСП ОМЛАДИНСКОЕЈБЕНС/ФРАНЦУСКА2012.ПРЕЦИЗНОСКАКИЋ ВЕСЕЛИН
14БРОНЗАМК - ЖЕНЕМАНИСА/ТУРСКА2012.ПРЕЦИЗНОАНТОЊАК НАТАША
15БРОНЗАМК - ЖЕНЕМАНИСА/ТУРСКА2012.ТРОЈКЕ/PETAQUEОРЛОВИЋ Љ/ ЛАЋАРАЦ А./НЕДЕЉКОВИЋ Н.
16СРЕБРОМК - ЖЕНЕМАНИСА/ТУРСКА2012.ПРЕЦ./ PETAQUEНЕДЕЉКОВИЋ НАДА
17БРОНЗАМЕДИТЕРАНСКЕ МАНИСА/ТУРСКА2013.ПРЕЦИЗНОАНТОЊАК НАТАША
18ЗЛАТОЕП - ЖЕНЕКОМИЖА/ХРАНЦУСКА2013.ПАРАНТОЊАК НАТАША / САЈИЋ ИВАНА
19БРОНЗАСП ОМЛАДИНСКОМАРТИГУЕС/ФРАНЦУСКА2013.ПОЈЕДИНАЦШАРАЦ УРОШ
20БРОНЗАЕП ЗА СЕНИОРЕКОПАР/СЛОВЕНИЈА2014.КРУГМИЛАКОВИЋ МИЛОШ
21БРОНЗАЕП ЗА СЕНИОРЕКОПАР/СЛОВЕНИЈА2014.ПРЕЦИЗНОМИЛАКОВИЋ МИЛОШ
22БРОНЗАСП - ЖЕНЕМАКОН/ФРАНЦУСКА2014.КРУГАНТОЊАК НАТАША
23БРОНЗАЕП - ЖЕНЕСАЛУЗО /ИТАЛИЈА2015.КРУГАНТОЊАК НАТАША
24БРОНЗАЕП - ЖЕНЕСАЛУЗО /ИТАЛИЈА2015.ПРЕЦИЗНОАНТОЊАК НАТАША
25ЗЛАТОКУП ЕВРОПЕ (ФИБ)БРАЧ /ХРВАТСКА2015.ЕКИПНОБК „КАНАРЕВО БРДО“
26СРЕБРОМТ ПЕТОБОЈМЕЂУГОРЈЕ/БИХ2016.ЕКИПНОРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
27СРЕБРОМТ ЖЕНЕ У АКЦИЈИРУМА/СРБИЈА2016.ЕКИПНОРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
28СРЕБРОЕП ЗА СЕНИОРЕНИЦА/ФРАНЦУСКА2016.ПАРМИЛАНКОВИЋ МИЛОШ/ БУТОРАЦ СРЂАН
29СРЕБРОСП - ЖЕНЕКАЗАБЛАНКА/МАРОКО2016.ПАРАНТОЊАК НАТАША/САЈИЋ ИВАНА