Освајачи медаља

R/br.
МедаљеВрста такмичењаМесто такмичењаГодинаДисциплинаОсвајачи медаље
1СРЕБРОСП - СЕНИОРЕТОРИНО/ИТАЛИЈА2005.КРУГЂУРОВИЋ БОГДАН (СРБИЈА И ЦРНА ГОРА)
2БРОНЗАСП - СЕНИОРЕГРУДЕ/БИХ2007.КРУГЈАНКОВИЋ МИЛАН
3БРОНЗАСПО У 23 ЗАГРЕБ /ХРАТСКА2008.КРУГДИМИТРИЈЕВИЋ БОГДАН
4СРЕБРОСП - СЕНИОРЕМАКОН/ФРАНЦУСКА2009.КРУГЈАНКОВИЋ МИЛАН
5БРОНЗАСП - СЕНИОРЕМАКОН/ФРАНЦУСКА2009.ПОЈЕДИНАЦРАИЧ СРЂО
6СРЕБРОСПО У 23 НИЦА/ФРАНЦУСКА2009.ПРЕЦИЗНОШАРАЦ УРОШ
7БРОНЗАСПО У23 НИЦА/ФРАНЦУСКА2009.ШТАФЕТАШАРАЦ УРОШ / ЈОНЏА УРОШ
8СРЕБРОЕП - СЕНИОРЕТИВАТ/ЦРНА ГОРА2010.КРУГМИЛАКОВИЋ МИЛОШ
9СРЕБРОЕПОСТ. ВУЛБАС/ФРАНЦУСКА2011.ПРЕЦИЗНОБУТОРАЦ СРЂАН
10БРОНЗАМТ ПЕТОБОЈГРУДЕ/БИХ2011.ЕКИПНОРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
11БРОНЗАЕП - СЕНИОРЕПАЗИН/ХРАНЦУСКА2012.ПОЈЕДИНАЦШАРАЦ УРОШ
12БРОНЗАСПОЕЈБЕНС/ФРАНЦУСКА2012.ПАРБУТОРАЦ СРЂАН/ ОПАЧИЋ МИЉАН
13БРОНЗАСПОЕЈБЕНС/ФРАНЦУСКА2012.ПРЕЦИЗНОСКАКИЋ ВЕСЕЛИН
14БРОНЗАМК - ЖЕНЕМАНИСА/ТУРСКА2012.ПРЕЦИЗНОАНТОЊАК НАТАША
15БРОНЗАМК - ЖЕНЕМАНИСА/ТУРСКА2012.ТРОЈКЕ/PETAQUEОРЛОВИЋ Љ/ ЛАЋАРАЦ А./НЕДЕЉКОВИЋ Н.
16СРЕБРОМК - ЖЕНЕМАНИСА/ТУРСКА2012.ПРЕЦ./ PETAQUEНЕДЕЉКОВИЋ НАДА
17БРОНЗАМЕ ИГРЕМАНИСА/ТУРСКА2013.ПРЕЦИЗНОАНТОЊАК НАТАША
18ЗЛАТОЕП - ЖЕНЕКОМИЖА/ХРАНЦУСКА2013.ПАРАНТОЊАК НАТАША / САЈИЋ ИВАНА
19БРОНЗАСПОМАРТИГУЕС/ФРАНЦУСКА2013.ПОЈЕДИНАЦШАРАЦ УРОШ
20БРОНЗАЕП - СЕНИОРЕКОПАР/СЛОВЕНИЈА2014.КРУГМИЛАКОВИЋ МИЛОШ
21БРОНЗАЕП - СЕНИОРЕКОПАР/СЛОВЕНИЈА2014.ПРЕЦИЗНОМИЛАКОВИЋ МИЛОШ
22БРОНЗАСП - ЖЕНЕМАКОН/ФРАНЦУСКА2014.КРУГАНТОЊАК НАТАША
23БРОНЗАЕП - ЖЕНЕСАЛУЗО /ИТАЛИЈА2015.КРУГАНТОЊАК НАТАША
24БРОНЗАЕП - ЖЕНЕСАЛУЗО /ИТАЛИЈА2015.ПРЕЦИЗНОАНТОЊАК НАТАША
25ЗЛАТОКУП ЕВРОПЕ (ФИБ)БРАЧ /ХРВАТСКА2015.ЕКИПНОБК „КАНАРЕВО БРДО“
26СРЕБРОМТ ПЕТОБОЈМЕЂУГОРЈЕ/БИХ2016.ЕКИПНОРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
27СРЕБРОМТ ЖЕНЕ У АКЦИЈИРУМА/СРБИЈА2016.ЕКИПНОРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
28СРЕБРОЕП - СЕНИОРЕНИЦА/ФРАНЦУСКА2016.ПАРМИЛАНКОВИЋ МИЛОШ/ БУТОРАЦ СРЂАН
29СРЕБРОСП - ЖЕНЕКАЗАБЛАНКА/МАРОКО2016ПАРАНТОЊАК НАТАША/САЈИЋ ИВАНА
30ЗЛАТОМТ ЖЕНЕ У АКЦИЈИРУМА/СРБИЈА2017ЕКИПНИРЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
31БРОНЗАЕП - ЖЕНЕСАЛУЗО/ИТАЛИЈА2017ПАРАНТОЊАК НАТАША/РАДОВИЋ НЕВЕНА
32БРОНЗАЕП - ЖЕНЕСАЛУЗО/ИТАЛИЈА2017КРУГАНТОЊАК НАТАША
33СРЕБРОСП - СЕНИОРИКАЗАБЛАНКА/МАРОКО2017ПАРМИЛАКОВИЋ МИЛОШ/БУТОРАЦ СРЂАН
34БРОНЗАБП-СЕНИОРИ СОФОИЈА/БУГАРСКА2017ТРОЈКЕ , ПЕТАНКАПОПОВИЋ/ДРЉАЧА/СТОЈАНАЦ
35СРЕБРОБП - СЕНИОРИСОФИЈА/БУГАРСКА2017ПОЈЕДИНАЦ, ПЕТАНКАДРЉАЧА ЈОВИЦА
36ЗЛАТОБП - СЕНИОРИСОФИЈА/БУГАРСКА2017ПАР, ПЕТАНКАПОПОВИЋ МИРОСЛАВ/ДРЉАЧА ЈОВИЦА
37БРОНЗАБП - СЕНИОРИСОФИЈА/БУГАРСКА2017ПРЕЦИЗНО, ПЕТАНКАСТОЈАНАЦ МАРКО