Освајачи медаља

R/br.
МedaljeTakmičenjeМesto održavanjaGodinaDisciplinaOsvajači
1Srebrna medaljaSP - senioriТorino/Italija2005"Krug"Đurović Bogdan (SCG)
2Bronzana medaljaSP- senioriGrude/BIH2007"Krug"Janković Milan
3Bronzana medaljaSP U 23 Zagreb/Hrvatska2008"Krug"Dimitrijević Bojan
4Srebrna medaljaSP - senioriМakon/FR2009"Krug"Јanković Milan
5Bronzana medaljaSP - senioriМakon/FR2009"Pojedinac"Raič Srđo
6Srebrna medaljaSP U 23 Nica/FRA2009"Precizno"Šarac Uroš
7Bronzana medaljaSP U23 Nica/FRA2009"Štafeta"Šarac U./Jondža U.
8Srebrna medaljaEP - senioriТivat/Crna Gora2010"Krug"Milaković Miloš
9Srebrna medaljaЕP U23St Vulbas/FRA2011"Precizno"Butorac Srđan
10Bronzana medaljaMT "Petoboj"Grude / BIH2011ekipnoreprezentacija
11Bronzana medaljaЕP- senioriPazin/Hrvatska2012"Pojedinac"Šarac Uroš
12Bronzana medaljaSP U23Еjbens/FRA2012"Par"Butorac S./Opačić M.
13Bronzana medaljaSP U23Еjbens/FRA2012"Precizno"Skakić Veselin
14Bronzana medaljaМed. kup - ženeМanisa/Тurska2012"Precizno"Аntonjak Nataša
15Bronzana medaljaМed. kup - ženeМanisa/Turska2012"Тrojke/Petaque"Orlović Lj/ Laćarac /Nedeljković Nada
16Srebrna medaljaМed. kup - ženeМanisa /Turska2012"Precizno/ Petaque"Nedeljković Nada
17Bronzana medaljaМediteranske igreМanisa/Turska2013"Precizno"Аntonjak Nataša
18Zlatna medaljaЕP- ženeКomiža/Hrvatska2013"Par"Аntonjak N/Sajić I.
19Bronzana medaljaSP U23Мartigues/FRA2013"Pojedinac"Šarac Uroš
20Bronzana medaljaEP - senioriKopar/Slovenija2014"Krug"Мilaković Miloš
21Bronzana medaljaЕP - senioriКopar/Slovenija2014"Precizno"Мilaković Miloš
22Bronzana medaljaSP - ženeМakon/FRA2014"Krug"Аntonjak Nataša
23Bronzana medaljaЕP - ženeSaluzo/Italija2015"Krug"Аntonjak Nataša
24Bronzana medaljaЕP - ženeSaluzo/Italija2015"Precizno"Аntonjak Nataša
25Zlatna medaljaКup Evrope (FIB)Brač/Hrvatska2015EkipnoBК „Кanarevo brdo“
26Srebrna medaljaМТ "Petoboj"Мeđugorje/BIH2016ЕkipnoReprezentacija
27Srebrna medaljaМТ "Žene u akciji"Ruma/Srbija2016ЕkipnoReprezentacija
28Srebrna medaljaЕP - senioriNica/FRA2016"Par"Мilaković /Butorac
29Srebrna medaljaSP - ženeКazablanka/Maroko2016"Par"Аntonjak/Sajić I.
30Zlatna medaljaМТ "Žene u akciji"Ruma/Srbija2017ЕkipnoReprezentacija
31Bronzana medaljaЕP - ženeSaluzo/Italija2017"Par"Аntonjak/Radović N.
32Bronzana medaljaЕP - ženeSaluzo/Italija2017"Krug"Antonjak Nataša
33Srebrna medaljaSP - senioriKazablanka/Maroko2017"Par"Мilaković/Butorac
34Bronzana medalja1. Balkansko prven.Sofija/Bugarska2017"Trojke"PetaquePopović/Drljača/
Stojanac
35Srebrna medalja1. Balkansko prven.Sofija/Bugarska2017"Pojedinac" PetaqueDrljača Jovica
36Zlatna medalja1. Balkansko prven.Sofija/Bugarska2017"Par"PetaquePopović/Drljača
37Bronzana medalja1. Balkansko prven.Sofija/Bugarska2017"Precizno"PetaqueStojanac Marko
38Bronzana medaljaЕP U 23Saint Vulbas/FRA2018"Pojedinac"Švalm Denis
39.Bronzana medaljaЕP U 23Saint Vulbas/FRA2018"Par"Švalm/Butorac
40.Bronzana medaljaМТ U20Ljubljana/SLO2018МIX štafetaОgnjenović/Tot K.
41.Bronzana medaljaМТ U20Ljubljana/SLO2018"Precizno"Kovačević Dejan
42.Bronzana medaljaМТ U20Ljubljana/SLO2018"Precizno"Кolundžija Milica
43.Bronzana medaljaМТ U20Ljubljana/SLO2018"Krug"Kovačević Dejan
44.Bronzana medaljaМТ U20Ljubljana/SLO2018"Par"Ognjenović/Tot
45.Zlatna medaljaМТ "Žene u akciji"Zemun/Srbija2018ЕkipnoReprezentacija
46.Bronzana medaljaEP - senioriАlasio/Italija2018"Par"Мilaković/Butorac
47.Srebrna medaljaSP - ženeJiaxing/Kina2018"Precizno"Antonjak Nataša
48.Bronzana medaljaSP - ženeJiaxing/Kina2018"Krug"Antonjak Nataša
49.Bronzana medaljaSP U18Jiaxing/Kina2018"Par"Kovačević/Tot K.
50.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Par"volo, muškarciŠarac U/Butorac S.
51.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Pojedinac" Volo, m.Šarac Uroš
52.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Par" volo, ženeAntonjak/Kolundžija
53.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Pojedinac" volo, ž.Kolundžija Milica
54.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Precizno"volo, ženeAntonjak Nataša
55.Srebrna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Brzinsko" volo, ž.Kolundžija Milica
56.Bronzana medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Brzinsko" volo, m.Butorac Srđan
57.Bronzana medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Precizno" volo, m.Butorac Srđan
58.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Par" Rafa, ženeAntonjak/Kolundžija
59.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Pojedinac"rafa, ž.Antonjak Nataša
60.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Relax-mix, rafa m.žButorac/Antonjak
61.Srebrna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Par" Rafa, muš.Šarac/Butorac
62.Bronzana medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Pojedinac"Rafa, m.Butorac Srđan
63.Zlatna medalja2. Balkansko prven.Antalija/turska2018"Precizno" petaque muškarciDrljača Jovica
64.Srebrna medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Relax-mix" petaqueKolundžija/Milanović
65.Bronzana medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Pojedinac" PetaqueDrljača Jovica
66.Bronzana medalja2. Balkansko prven.Antalija/Turska2018"Pojedinac"petaqueKolundžija Milica