Osvajači medalja

R/br.
MedaljeVrsta takmičenjaMesto takmičenjaGodinaDisciplinaOsvajači medalje
1SREBROSP ZA SENIORETORINO/ITALIJA2005.KRUGĐUROVIĆ BOGDAN (SRBIJA I CRNA GORA)
2BRONZASP ZA SENIOREGRUDE/BIH2007.KRUGJANKOVIĆ MILAN
3BRONZASPO do 23 god.ZAGREB /HRATSKA2008.KRUGDIMITRIJEVIĆ BOGDAN
4SREBROSP ZA SENIOREMAKON/FRANCUSKA2009.KRUGJANKOVIĆ MILAN
5BRONZASP ZA SENIOREMAKON/FRANCUSKA2009.POJEDINACRAIČ SRĐO
6SREBROSPO do 23 god.NICA/FRANCUSKA2009.PRECIZNOŠARAC UROŠ
7BRONZASPO do 23 god.NICA/FRANCUSKA2009.ŠTAFETAŠARAC UROŠ / JONDžA UROŠ
8SREBROEP ZA SENIORETIVAT/CRNA GORA2010.KRUGMILAKOVIĆ MILOŠ
9SREBROEP OMLADINSKOST. VULBAS/FRANCUSKA2011.PRECIZNOBUTORAC SRĐAN
10BRONZAMT PETOBOJGRUDE/BIH2011.EKIPNOREPREZENTACIJA
11BRONZAEP ZA SENIOREPAZIN/HRANCUSKA2012.POJEDINACŠARAC UROŠ
12BRONZASP OMLADINSKOEJBENS/FRANCUSKA2012.PARBUTORAC SRĐAN/ OPAČIĆ MILjAN
13BRONZASP OMLADINSKOEJBENS/FRANCUSKA2012.PRECIZNOSKAKIĆ VESELIN
14BRONZAMK - ŽENEMANISA/TURSKA2012.PRECIZNOANTONjAK NATAŠA
15BRONZAMK - ŽENEMANISA/TURSKA2012.TROJKE/PETAQUEORLOVIĆ Lj/ LAĆARAC A./NEDELjKOVIĆ N.
16SREBROMK - ŽENEMANISA/TURSKA2012.PREC./ PETAQUENEDELjKOVIĆ NADA
17BRONZAMEDITERANSKE MANISA/TURSKA2013.PRECIZNOANTONjAK NATAŠA
18ZLATOEP - ŽENEKOMIŽA/HRANCUSKA2013.PARANTONjAK NATAŠA / SAJIĆ IVANA
19BRONZASP OMLADINSKOMARTIGUES/FRANCUSKA2013.POJEDINACŠARAC UROŠ
20BRONZAEP ZA SENIOREKOPAR/SLOVENIJA2014.KRUGMILAKOVIĆ MILOŠ
21BRONZAEP ZA SENIOREKOPAR/SLOVENIJA2014.PRECIZNOMILAKOVIĆ MILOŠ
22BRONZASP - ŽENEMAKON/FRANCUSKA2014.KRUGANTONjAK NATAŠA
23BRONZAEP - ŽENESALUZO /ITALIJA2015.KRUGANTONjAK NATAŠA
24BRONZAEP - ŽENESALUZO /ITALIJA2015.PRECIZNOANTONjAK NATAŠA
25ZLATOKUP EVROPE (FIB)BRAČ /HRVATSKA2015.EKIPNOBK „KANAREVO BRDO“
26SREBROMT PETOBOJMEĐUGORJE/BIH2016.EKIPNOREPREZENTACIJA
27SREBROMT ŽENE U AKCIJIRUMA/SRBIJA2016.EKIPNOREPREZENTACIJA
28SREBROEP ZA SENIORENICA/FRANCUSKA2016.PARMILANKOVIĆ MILOŠ/ BUTORAC SRĐAN
29SREBROSP - ŽENEKAZABLANKA/MAROKO2016.PARANTONjAK NATAŠA/SAJIĆ IVANA