Zapisnik sa Izborne skupstine

Zapisnik sa Izborne skupstine

(535161600) BSS zapisnik sa red.izb.skup t22.03.2015.