Javne nabavke

Redni brNazivBr javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje dokumentacije
1Smeštaj na bazi punih pansiona za kamp perspektivnih sportista na Fruškoj GoriJHMB 2/2013-215[bsk-pdf-manager-pdf id="4"]
26.09.2013
2Smeštaj na bazi punih pansiona za kamp perspektivnih sportista na Fruškoj GoriJHMB2/2013-215[bsk-pdf-manager-pdf id="5"]10.10.2013