Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID – 19 na teritoriji grada Beograda koja se primenjuje i na sistem sporta

Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID – 19 na teritoriji grada Beograda koja se primenjuje i na sistem sporta