Osvajači medalja

R/br.
Osvojene medaljeVrsta takmičenjaMesto održavanjaGodinaU discipliniOsvajači
1.Bronzana medaljaSP- senioriGrude/BIH2007."Krug"Janković Milan
2.Bronzana medaljaSP - U 23 Zagreb/Hrvatska2008."Krug"Dimitrijević Bojan
3.Srebrna medaljaSP - senioriMakon/FR2009."Krug"Janković Milan
4.Bronzana medaljaSP - senioriMakon/FR2009."Pojedinac"Raič Srđo
5.Srebrna medaljaSP - U 23 Nica/FRA2009."Precizno"Šarac Uroš
6.Bronzana medaljaSP - U 23 Nica/FRA2009."Štafeta"Šarac U./Jondža U.
7.Srebrna medaljaEP - senioriTivat/Crna Gora2010."Krug"Milaković Miloš
8.Srebrna medaljaEP - U 23St. Vulbas/FRA2011."Precizno"Butorac Srđan
9.Bronzana medaljaMT "Petoboj"Grude / BIH2011.ekipnoReprezentacija (m)
10.Bronzana medaljaEP- senioriPazin/Hrvatska2012."Pojedinac"Šarac Uroš
11.Bronzana medaljaSP - U 23Ejbens/FRA2012."Par"Butorac /Opačić M.
12.Bronzana medaljaSP - U 23Ejbens/FRA2012."Precizno"Skakić Veselin
13.Bronzana medaljaMK - ženeManisa/Turska2012."Precizno"Antonjak Nataša
14.Bronzana medaljaMK - ženeManisa/Turska2012."Trojke/Petaque"Orl/ Lać /Nedelj.
15.Srebrna medaljaMK - ženeManisa /Turska2012."Precizno/ Petaque"Nedeljković Nada
16.Bronzana medaljaMIManisa/Turska2013."Precizno"Antonjak Nataša
17.Zlatna medaljaEP- ženeKomiža/Hrvatska2013."Par"Antonjak /Sajić
18.Bronzana medaljaSP - U 23Martigues/FRA2013."Pojedinac"Šarac Uroš
19.Bronzana medaljaEP - senioriKopar/Slovenija2014."Krug"Milaković Miloš
20.Bronzana medaljaEP - senioriKopar/Slovenija2014."Precizno"Milaković Miloš
21.Bronzana medaljaSP - ženeMakon/FRA2014."Krug"Antonjak Nataša
22.Bronzana medaljaEP - ženeSaluzo/Italija2015."Krug"Antonjak Nataša
23.Bronzana medaljaEP - ženeSaluzo/Italija2015."Precizno"Antonjak Nataša
24.Zlatna medaljaKup Evrope Brač/Hrvatska2015.EkipnoBK „Kanarevo brdo“
25.Srebrna medaljaMT "Petoboj"Međugorje/BIH2016.EkipnoReprezentacija (m)
26.Srebrna medaljaMT "Žene u akciji"Ruma/Srbija2016.EkipnoReprezentacija (ž)
27.Srebrna medaljaEP - senioriNica/FRA2016."Par"Milaković /Butorac
28.Srebrna medaljaSP - ženeKazablanka/Maroko2016."Par"Antonjak/Sajić
29.Zlatna medaljaMT "Žene u akciji"Ruma/Srbija2017.EkipnoReprezentacija (ž)
30.Bronzana medaljaEP - ženeSaluzo/Italija2017."Par"Antonjak/Radović N.
31.Bronzana medaljaEP - ženeSaluzo/Italija2017."Krug"Antonjak Nataša
32.Srebrna medaljaSP - senioriKazablanka/Maroko2017."Par"Milaković/Butorac
33.Bronzana medalja1. BP (petanque)Sofija/Bugarska2017."Trojke"Pop./Drlj./Stojanac
34.Srebrna medalja1. BP (petanque)Sofija/Bugarska2017."Pojedinac"Drljača Jovica
35.Zlatna medalja1. BP (petanque)Sofija/Bugarska2017."Par"Popović/Drljača
36.Bronzana medalja1. BP (petanque)Sofija/Bugarska2017."Precizno"Stojanac Marko
37.Bronzana medaljaEP - U 23Saint Vulbas/FRA2018."Pojedinac"Švalm Denis
38.Bronzana medaljaEP - U 23Saint Vulbas/FRA2018."Par"Švalm/Butorac
39.Bronzana medaljaMT U 20Ljubljana/SLO2018.MIX štafetaOgnjenović/Tot K.
40.Bronzana medaljaMT - U 20Ljubljana/SLO2018."Precizno"Kovačević Dejan
41.Bronzana medaljaMT - U 20Ljubljana/SLO2018."Precizno"Kolundžija Milica
42.Bronzana medaljaMT - U 20Ljubljana/SLO2018."Krug"Kovačević Dejan
43.Bronzana medaljaMT - U 20Ljubljana/SLO2018."Par"Ognjenović/Tot
44.Zlatna medaljaMT "Žene u akciji"Zemun/Srbija2018.EkipnoReprezentacija (ž)
45.Bronzana medaljaEP - senioriAlasio/Italija2018."Par"Milaković/Butorac
46.Srebrna medaljaSP - ženeJiaxing/Kina2018."Precizno"Antonjak Nataša
47.Bronzana medaljaSP - ženeJiaxing/Kina2018."Krug"Antonjak Nataša
48.Bronzana medaljaSP - U18Jiaxing/Kina2018."Par"Kovačević/Tot K.
49.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Par"volo, muškarciŠarac U/Butorac S.
50.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Pojedinac" Volo, m.Šarac Uroš
51.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Par" volo, ženeAntonjak/Kolundžija
52.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Pojedinac" volo, ž.Kolundžija Milica
53.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Precizno"volo, ženeAntonjak Nataša
54.Srebrna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Brzinsko" volo, ž.Kolundžija Milica
55.Bronzana medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Brzinsko" volo, m.Butorac Srđan
56.Bronzana medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Precizno" volo, m.Butorac Srđan
57.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Par" Rafa, ženeAntonjak/Kolundžija
58.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Pojedinac"rafa, ž.Antonjak Nataša
59.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Relax-mix, rafa m.žButorac/Antonjak
60.Srebrna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Par" rafa, muš.Šarac/Butorac
61.Bronzana medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Pojedinac"rafa, m.Butorac Srđan
62.Zlatna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/turska2018."Precizno" pet.muš.Drljača Jovica
63.Srebrna medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Relax-mix" petaqueKolundžija/Milanović
64.Bronzana medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Pojedinac" PetaqueDrljača Jovica
65.Bronzana medalja2. BP (rafa,volo,pet.)Antalija/Turska2018."Pojedinac"petaqueKolundžija Milica
66.Zlatna medalja10. MT "Kemer"Kemer / Turska2018."Par" volo, muškiŠarac U./Butorac S.
67.Zlatna medalja10. MT "Kemer"Kemer / Turska2018."Pojedinac"volo, muš.Šarac Uroš
68.Bronzana medalja10. MT "Kemer"Kemer / Turska2018."Brzinsko" volo, muš.Butorac Srđan
69.Bronzana medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Precizno"volo, muš.Butorac Srđan
70.Zlatna medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Par" volo, ženeAntonjak Nataša
71.Zlatna medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Pojedinac"volo, ženeKolundžija Milica
72.Srebrna medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Brzinsko" volo, ženeKolundžija Milica
73.Zlatna medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Precizno" volo, ženeAntonjak Nataša
74.Srebrna medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Par" raffa, ženeAntonjak /Kolundžija
75.Bronzana medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Pojedinac" pet. muš.Drljača Jovica
76.Bronzana medalja10. MT "Kemer"Kemer/Turska2018."Precizno" pet. muš.Drljača Jovica
77.Srebrna medalja3. BP (Petaque)Beška/Srbija2019."Pojedinac"Darda Milan
78.Srebrna medalja3. BP (Petaque)Beška/Srbija2019."Par"Drljača/Temunović
79.Srebrna medalja3. BP (Petanque)Beška/Srbija2019."Trojke"Popović/Bulat/Milan.
80.Zlatna medalja3. BP (Petanque)Beška/Srbija2019."Precizno"Pilipović Nebojša
81.Bronzana medaljaMT "Petoboj"Srbija/Beograd2019.EkipnoReprezentacija (m)
82.Srebrna medaljaMT "Žene u akciji"Srbija/Beograd2019.EkipnoReprezentacija (ž)
83.Bronzana medaljaMT "Denis Ravera"Monte Karlo/Monako2019"Precizno izbijanje"Kovačević Dejan
84.Srebrna medaljaSP za mlade U23Alasio/Italija2019."Precizno izbijanje"Kovačević Dejan
85.Bronzana medaljaSP za mlade U23Alasio/Italija2019."Par"Kovačević /Švalm
86.Bronzana medalja1. MT "Petoboj U20Posušje/BIH2019.EkipnoReprezentacija U20
87.Bronzana medaljaSP - senioriMersin/Turska2019."Par"Milaković/Butorac
88.Bronzana medaljaSP - senioriMersin/Turska2019."Precizno"Milaković Miloš
89.Bronzana medaljaSP - senioriMersin/Turska2019."Krug"Butorac Srđan
90.Bronzana medaljaXIX MI Oran/Alžir2022."Precizno"Kovačević Dejan
91.Bronzana medaljaWorld Games Bermingham/USA2022."Precizno"Antonjak Nataša
92.Zlatna medaljaEP za ženeLjubjana/SlO2022."Krug"Kolundžija Milica
93.Bronzana medaljaSP - U23Montbrison, FRA2022."Krug"Kovačević Dejan