Redovna i izborna skupština BSS

Redovna i izborna skupština BSS

Redovna skupština BSS održaće se 22. 03. 2015. godine, u Novom Sadu, ul. Masarikova 25, sa početkom u 13h, u sali Sportskog saveza Vojvodine.
Obaveštavaju se delegati da sa sobom O B A V E Z N O ponesu ovlašćenje potpisano i pečatom overeno od strane ovlašćenog lica kluba ili saveza koji zastupaju.

Izborna skupština BSS održaće se 22. 03. 2015. godine, na istom mestu, sa početkom u 14: 30.
Upravni odbor BSS je verifikovao ispravnost kandidature dvojice kandidata i to:
Grujić Nikola i Mileusnić Milan.
Kao i za redovnu skupštinu, potrebno je O B A V E Z N O poneti ovlašćenje potpisano i pečatom overeno od strane ovlašćenog lica kluba ili saveza koji zastupaju.

Kancelarija